”Effekterna av yogaputövande under och efter utförande och för närvarande forskas av forskare och läkare runt om i världen. Deras resultat visar att asanas, pranayamas, mudras och bandhas är ett kraftfullt sätt att återställa och upprätthålla fysisk och mental hälsa ”.

–   swami Satyananda Saraswati

Satyananda Yogas grundare är Swami Satyananda, och har sin grund i metoder och flera tusenåriga vediska, tantriska system och yogisk kunskap. Dessa är anpassade till dagens sätt att leva och behov. Swami Satyananda följde sin lärare Swami Sivananda som sammanförde många olika klassiska yogiska system till ett mer helhetssystem. Detta för att skapa balans i hela människan, fysiskt, mentalt och emotionellt. Dessa inkluderar främst hatha yoga (stärka, balansera det fysiska), raja yoga (stärka, balansera sinnet), bhakti yoga (stärka, balansera emotioner), jnana yoga (väg till intuitiv kunskap), karma yoga (yoga med rätt handling) samt koncentration och meditationstekniker.

Satyananda Yoga passar alla, både nybörjare och mer vana yogautövare. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga människan att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje. 

Den undervisning som ges vid Satyananda Yoga Sveriges skolor följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Bihar School of Yoga i Indien. Det innebär att varje lektion är uppdelad i fyra moment. Vi börjar alltid med asana – kroppspositioner som sedan följs av pranayama – andningstekniker. Vi tillämpar en liggande djupavslappningsteknik – yoga nidra och avslutar med sittande meditation. Med dessa fyra moment som hör till yoga har du tränat och berört hela dig.

Satyananda Yoga inkluderar alla de fem traditionella yogaformerna som var och en ger möjlighet till ett ökat medvetande och själslig mognad. 

1. Hatha yoga
För att rena och stärka kroppen och sinnet.

2. Jnana yoga
För mental stabilitet, visdom och självinsikt.

3. Bhakti yoga
För känslomässig stabilitet och kanalisering av emotioner.

4. Karma yoga
För närvaro, uppmärksamhet och generositet – meditation i handling.

5. Raja Yoga
För förståelse och kontroll över sinnet. Mental träning i form av attityder, avslappning, koncentration och meditation.

Satyananda Yoga vill utveckla närvaro och medvetenhet
Satyananda Yoga lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu – sin kropp, sina tankar och känslor. Att acceptera sig själv som man är, är en viktig tantrisk princip, en förutsättning för möjligheten att förändras. Förändring, i den mån den behövs, inträffar sedan som en naturlig del av ett regelbundet utövande av yoga och meditation.

Medvetenhet är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet – att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker vi spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Vi lär sig också att lösa upp dessa från grunden. 

Avslappning är en viktig aspekt i alla typer av yogaövningar, men vi undervisar också i en särskild metod för systematisk avslappning på alla nivåer – yoga nidra.

Satyananda Yoga – Bihar Yoga
Satyananda Yoga finns idag på många ställen i hela världen och har sitt huvudsäte i Indien, mer känt under namnet Bihar Yoga. Bihar Yoga utifrån att det första moderna yogauniversitetet i världen grundades där. Satyananda Yoga ™ är ett varumärke som tillhör IYFM (International Yoga Fellowship Movement) och får bara användas med specifikt tillstånd.