”Yoga är vetenskapen om ett sunt sätt att leva, och är därför tänkt att integreras i det dagliga livet. Det fungerar på personens alla nivåer: det fysiska, vitala, mentala, emotionella, psykiska och spirituella ”.

– swami Satyananda Saraswati

Asanas – fysiska övningar

Med utövandet av asana – fysiska positioner frigörs fysisk och mental stress/spänning. Övningarna utförs med långsamhet och medvetet och i samspel med andningen. Med hjälp av att aktivera och spänna kroppen i en asana stimuleras och frigörs gifter, leder och muskler blir starka och smidiga, och får förbättrad hälsa. Nervsystemet stimuleras och balanseras vilket gör att kroppens energi börjar flöda bättre, och kroppens olika system harmoniseras, t.ex. hormonsystem och matsmältningssystem. De inre organens funktion förbättras och masseras. Med regelbundet utövande av asana sker en stegvis förbättring av kroppens hälsa och funktion.

Utöver de klassiska yogaställningarna lär Satyananda-traditionen ut en speciell serie övningar (Pawanmuktasana) som frigör blockerad energi, spänningar och ökar rörligheten i lederna. Det är övningar som de flesta människor kan utöva. Det är till synes enkla mjuka rörelserna som utvecklar ökad medvetenhet om andningen, och dess djupa välgörande effekt på kropp och sinne förbereder yogaeleven för de mer avancerade yogaställningarna.

 

Pranayama – andningsövning

Pranayama – andningsövning eller andningskontroll utförs efter asanas och har målet att kontrollera och öka prana (livsenergi) som är en faktor för fysiska hälsa. Andningsövningar skapar en ökad kontakt mellan kropp och själ vilket minskar inre splittring. Andra fördelar är att andningsövningar är lugnande och stillar sinnet inför meditation.

Andning och sinne är nära sammanlänkat och speglar ofta vår mentala och emotionella hälsa.

Genom att vara uppmärksam på andningen skapas ett frigörande av stress, fysiskt, mentalt och emotionellt. Ofta är vi inte i kontakt med vår naturliga andning och bara genom att vara uppmärksam på den ökar upplevelsen av närvaro. Vanliga andningstekniker på Skellefteå Yogaskola innefattar yogisk andning, ujjayandning (väsande andning), bhastrika, kapalbhati, brahmari, nadi shodana (växelvis andning).

 

Yoga Nidra – djupavslappning

Efter asanas och pranayama praktiserar vi Yoga Nidra. En tantrisk teknik som Swami Satyananda utvecklade och är en mycket effektiv och omtyckt form av djupavslappning. Kan översättas till Yogisk sömn, eller Medveten sömn, och löser upp såväl fysiska som mentala och emotionella spänningar.

I Yoga nidra är syftet att försätta kroppen i djup sömn men samtidigt bibehålla sinnet vaket och uppmärksamt. I detta avslappnade tillstånd får vi tillgång till inre resurser som annars kan vara svåra att nå. Yoga Nidras användningsområden är utifrån detta många, framförallt inom området självpåverkan.

 

“Yoga nidra is the yoga of aware sleep. In this lies the secret of self-healing. Yoga nidra is a pratyahara technique in which the distractions of the mind are contained and the mind is relaxed.” 

                                                                                                               — Swami Satyananda Saraswati 

Meditation 

Efter att vi utfört asana, pranayama och yoga nidra har sinnet lättare och är mottagligt för det sista steget – meditation.

Meditation, eller dhyana, är en användbar teknik att fokusera sinnet med hjälp av olika tekniker från olika yogaformer (Raja yoga, Kundalini yoga, Jnana yoga m. fl.). Alla dessa tekniker skapar en utveckling och ökad insikt som hjälper oss att leva ett mer balanserat liv med ökad förmåga att hantera vardagens påfrestningar och krav som vi ställs inför. Meditation kan ses som ett sätt att lugna sinnets flöde av tankar, bilder och varseblivningar som vårt medvetande översköljs med under vår vakna tid.

Ytterst syftar meditation till förening mellan det individuella och det absoluta medvetandet.

 

“It will be a process of self discovery and when you have discovered yourself, nothing remains to be known.”

Swami Niranjananda Saraswati