“Yoga is the cessation of the movements of the mind. Then there is abiding in the Seer’s own form.”

~ Patañjali

Satyananda Yoga är en tradition som har sina rötter i de klassiska yogasystemen. Undervisningen följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Bihar School of Yoga i Indien. Satyananda Yoga lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu – sin kropp, sina tankar och känslor.

Medveten

Medvetenhet är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet – att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Man lär sig också att lösa upp dessa från grunden.

Holistiskt

Kurserna i yoga och meditation följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer. Det innebär att varje lektion är uppdelad i fyra moment. Vi börjar alltid med asana – kroppspositioner som sedan följs av pranayama – andningstekniker. Vi tillämpar en liggande djupavslappningsteknik – yoga nidra och avslutar med sittande meditation. Med dessa fyra moment som hör till yoga har du tränat och berört hela dig.

Kurserna är uppbyggda som en process där vi bygger vidare och går djupare med de yogaövningar vi gått igenom under tidigare lektioner. Lektionerna är väl genomtänkta i förväg men jag som lärare lyssnar också till gruppen och dess behov.