“Yoga is a discipline to improve the quality of life; a philosophy to attain peace. If you want to experience health, if you want to experience peace and if you want to evolve, make yoga a part of your lifestyle”.
                                                                                                                                    – Swami Satyananda


Om jag skulle beskriva mig själv med några få ord skulle det vara; kreativ, nyfiken och spirituell. Redan som barn upptäckte jag en inre frihet och glädje av att röra kroppen, och gärna till musik. Det blev en form av att ge utlopp för mina känslor.

Senare

Många år senare efter att i tonåren råkat ut för en olycka med en hästspark mot huvudet, med stelhet och mental trötthet som följd, återfann jag den inre frihetskänslan och glädjen i att röra mig, röra kroppen i yogans olika övningar. Jag blev uppmärksam på vad min kropp uttryckte, förnimmelser i min kropp, min andning och även min attityd till mig själv. För första gången märkte jag tydligt hur spänd och osäker jag var, och hur ovant det var att andas djupt och medvetet. Jag märkte min prestationsångest. Långsamt märkte jag att den mentala tröttheten minskade och spändheten i nacken och ryggen lättade.

Min attityd ändrades, jag började lyssna och blev mer accepterande till min kropps- och sinnets signaler. Det var som att jag hade varit bortrest från mig själv flera år och äntligen kommit hem. Genom långsamt och regelbundet utövande lärde jag mig alltmer förstå min kropp och sambandet mellan kropp, andning och medvetande.

Människor

Efter att ha arbetat som frisör, utbildade jag mig till psykolog och sedan psykoterapeut, och detta troligen utifrån mitt intresse för människor, min egen livsväg och vilja att hjälpa andra. När jag sedan följde min dröm och utbildade mig till yoga- och meditationslärare känns det som att cirkeln är sluten, det blev en helhet. Jag arbetar idag deltid inom vården som psykolog och psykoterapeut och deltid som yoga- och meditationslärare, och det känns som att jag har hittat rätt.

När jag började undervisa i yoga var det som att se livet med nya ögon. Min kunskap fördjupades och det var fantastiskt att se hur andra människor hittar in i olika kroppspositioner, andnings- och avslappningsövningar. Det blev tydligare för mig att yogan är en individuell väg för var och en, och hur viktigt det är att var och en anpassar yogan till sin kropp och sitt mentala tillstånd.

Med åren har yogafilosofin börjat intressera och fängsla mig allt mer, och jag har börjat resan mot att applicera dess principer i mitt eget liv. Den fördjupade spirituella utvecklingen och den inre responsen fortsätter att motivera mig vidare på yogans fantastiska väg. Jag har märkt att ett viktigt sätt för mig i min utveckling är att regelbundet åka på vidareutbildningar, retreats och ashram – vistelser.

Guida

Jag hoppas att jag som yoga- och meditationslärare kan lyckas dela med mig av min egen entusiasm och även guida dig i yogas värld, där du är just nu. Yogan är ett fantastiskt verktyg för alla – unga och gamla, friska och sjuka, män, kvinnor och barn. Du har din egen avsikt med ditt utövande, om det är att bli mer medveten eller bara för att sträcka på benen. Det viktiga är att börja och se vart resan för dig.

”Perfection and success in yoga is seen in how one manages life with greater understanding better awareness, through thoughtful and pure concepts and creative action”

”Perfektion och framsteg i yoga ses i hur man hanterar livet med större förståelse, större medvetenhet, via genomtänkta och rena koncept och kreativa handlingar”

Swami Niranjanananda Saraswati